Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/traceco/domains/tracent.com.vn/public_html/templates/ja_zeolite/ja_menus/Base.class.php on line 65 Biểu phí trọng tài

TRACENT

  • Tiếng Việt (Vietnamese)

 

 


Quy định Điều khoản mẫu ngay trong hợp đồng "mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Tracent"...

Xem thêm

 
Biểu mẫu văn bản của Tracent giúp các bên khi xảy ra tranh chấp thuận tiện trong quá trình tố tụng trọng tài  ...

Xem thêm

 
Các văn bản liên quan đến pháp luật Trọng tài Thương mại bạn cần tìm hiểu trước khi tiến hành quy trình tố tụng ...

Xem thêm

 

Biểu phí trọng tài

Email In PDF.

I. BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI VÀ BIỂU PHÍ HÀNH CHÍNH CỦA TRACENT

(Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012)

                                                                        Đơn vị tính: Đồng

Giá trị tranh chấp

Phí trọng tài

(Khoản 1 Điều 36 Quy tắc Tố tụng)

Phí hành chính

(Khoản 2 Điều 36 Quy tắc Tố tụng)

Từ 400.000.000 trở xuống

5% của giá trị tranh chấp,

thấp nhất bằng 15.000.000

3.000.000

Từ trên 400.000.000 đến 800.000.000

20.000.000 + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000

5.000.000

Từ trên 800.000.000 đến 2.000.000.000

36.000.000 + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000

8.000.000

Từ trên 2.000.000.000 đến 4.000.000.000

72.000.000 + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 2.000.000.000

10.000.000

Từ trên 4.000.000.000 đến 8.000.000.000

112.000.000 + 0,4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 4.000.000.000

12.000.000

Từ trên 8.000.000.000 đến 20.000.000.000

128.000.000 + 0,3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 8.000.000.000

15.000.000

Từ trên 20.000.000.000

164.000.000 + 0,2% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 20.000.000.000

20.000.000

* Lưu ý: Các mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

II. HOÀN LẠI PHÍ TRỌNG TÀI

1.   Trong trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại được rút hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp theo khoản 1 Điều 27 của Quy tắc Tố tụng Trọng tài của TRACENT (“Quy tắc Tố tụng”) trước khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, TRACENT hoàn lại 50% khoản phí trọng tài nêu tại khoản 1 Điều 36 của Quy tắc Tố tụng mà các bên đã tạm ứng.

2.   Trong trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại được rút hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp theo khoản 1 Điều 27 của Quy tắc Tố tụng sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, TRACENT hoàn lại 25% khoản phí trọng tài nêu tại khoản 1 Điều 36 của Quy tắc Tố tụng mà các bên đã tạm ứng.

3.   Trong trường hợp vụ tranh chấp được xác định là không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được và Hội đồng Trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Quy tắc Tố tụng, thì TRACENT hoàn lại 50% khoản phí trọng tài nêu tại khoản 1 Điều 36 của Quy tắc Tố tụng mà các bên đã tạm ứng.

4.   Trong các trường hợp khác, phí trọng tài sẽ không được hoàn lại.

5.   Trong mọi trường hợp, TRACENT không hoàn lại khoản phí hành chính đã nộp theo Khoản 2 Điều 36 của Quy tắc Tố tụng.


Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 22 Tháng 5 2012 02:26 )  

Main Menu

TIN TỨC

Nhân sự mới

Khi giải quyết tranh chấp, Trọng tài viên đảm bảo tính độc lập, khách quan, vô tư theo pháp ...  Xem thêm

 

 


Một ngày làm việc

Việc giải quyết tranh chấp không công khai (kín). Giữ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp ...  Xem thêm