TRACENT

 

 

 


Quy định Điều khoản mẫu ngay trong hợp đồng "mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Tracent"...

Xem thêm

 
Biểu mẫu văn bản của Tracent giúp các bên khi xảy ra tranh chấp thuận tiện trong quá trình tố tụng trọng tài  ...

Xem thêm

 
Các văn bản liên quan đến pháp luật Trọng tài Thương mại bạn cần tìm hiểu trước khi tiến hành quy trình tố tụng ...

Xem thêm

 
 

Trung tâm Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Trung tâm Trọng tài Kinh tế Sài Gòn), được thành lập theo Giấy phép số 2404/GP-UB ngày 08/10/1997 và Quyết định số 2107/QĐ-UB ngày 04/6/2003 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), có tên giao dịch tiếng Anh là Hồ Chí Minh City Commercial Arbitration Center, gọi tắt là Tracent.


Pháp lệnh Trọng tài Thương mại số 08/2003 /PL UBTVQH11 ngày 25/2/2003 và Pháp lệnh thi hành án dân sự số 13/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 14/01/2004 của UBTV Quốc Hội khoá XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở rộng thẩm quyền của Trung tâm Trọng tài Thương mại, hiệu lực của quyết định trọng tài là chung thẩm, các bên phải thi hành. Và hiện nay hoạt động theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Trcent là tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Theo Luật Trọng tài Thương mại, Tracent có nhiệm vụ chuyên môn là giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại cho các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước có thỏa thuận Trọng tài:

       -    Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

       -    Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

       -    Tranh chấp khác mà pháp luật qui định được giải quyết bằng Trọng tài.

Lich su hinh thanh
                                                              Họp thường kỳ

Xem thêm...
 

TIN TỨC

Thời hiệu khởi kiện, tính từ lúc nào?

Thời hiệu khởi kiện, tính từ lúc nào?

15/01/2013 - 06:25

http://phapluattp.vn/20130115125143978p0c1063/thoi-hieu-khoi-kien-tinh-tu-luc-nao.htm
 
Thời hiệu khởi kiện, tính từ lúc nào?
BLTTDS đã có quy định khác BLDS về thời hiệu khởi kiện...
Xem thêm...

Nhân sự mới

Nhân sự mới

Khi giải quyết tranh chấp, trọng tài viên đảm bảo tính độc lập, khách quan, vô tư theo pháp luật quy định, ...

Xem thêm...

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter